Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia branży budowlanej to niewątpliwie poszerzenie umiejętności a także kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców biznesie budowlanej. Warto dodać jednak o tym, że uprawnienia budowlane mogą zyskać jedynie osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Prócz tego przed przystąpieniem do takiego egzaminu należy sprawdzić, czy w zgodzie z obowiązującymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a zatem spełniamy oczekiwania.

Wymagania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania tytułu naukowego kierunkowego, jak także odbycia odpowiednio długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku powinno się wyjaśnić, że uprawnienia w biznesie budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak również kierowania robotami budowlanymi czy także nadzorowania projektu budowlanego. Warto wspomnieć o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, niemniej jednak w obrębie nich charakteryzuje się też szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy również inżynieryjna. Jeśli chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj wyróżnia się mostową drogą kolejową wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Jednak w obrębie specjalności instalacyjnej odznacza się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami oraz sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy również elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane musimy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Powinniśmy posiadać także świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub także formie ograniczonej. Jeżeli chodzi o na prawdę często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak także kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak też urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy również elektrycznych.

Zobacz również: uprawnienia budowlane.