Doradztwo ochrona środowiska

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednakże inne firmy mogą wygenerować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wtedy konieczne jest specjalne raport z ochrony środowiska, które informuje na temat sposobów postępowania z odpadami w firmie a także przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym przedsiębiorstwie.

Do grupy firm, które muszą pozyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, oraz firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny sprawozdanie środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Raport jest sporządzany przez niezależnych specjalistów, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Fachowcy bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu własnego działania a także wpływu na środowisko i czy wykorzystuje wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. W razie potrzeby fachowcy udzielają też rad, ale tak realnie doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy również poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony oraz mocne strony, a w sytuacji tych drugich sposoby wykorzystania tych mocnych stron na swoją korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm różni się od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być wybrane perfekcyjnie do specyfiki działania konkretnej firmy, do jej możliwości a także potrzeb.

Źródło: audyt ekologiczny.