Zbiorniki przemysłowe

W liniach procesowych w produkcji, jak także w przetwórstwie stosuje się różnego rodzaju zbiorniki, są to np zbiorniki izolowane stosowane przy przechowywaniu surowców oraz tworzyw wykorzystywanych w różnych branżach. Powinno się pamiętać o tym, że zbiorniki projektowane a także wykonywane są w zgodzie z kartą charakterystyki produktu, który będzie przechowywany w danym rodzaju zbiornika. O właściwościach zbiornika decydują między innymi właściwości fizykochemiczne surowców przechowywanych w nich, jak również konkretne warunki magazynowania, a zatem przykładowo to, czy określony surowiec w czasie przechowywania będzie grzany.

Magazynowanie surowców – co trzeba mieć świadomość tego?
Głównie należy zaznaczyć, że zbiorniki magazynowe dzielą się na kilka głównych rodzajów. Są to zbiorniki ciśnieniowe, jak również na prawdę bardzo często występujące zbiorniki z izolacją termiczną, zbiorniki z wężownicą, z obiegiem cyrkulacyjnym, jak również zbiorniki podziemne czy z płaszczem. Zbiorniki wykorzystywane są do przechowywania różnych surowców oraz tworzyw, np takich jak ług sodowy, kwasy, w tym kwas azotowy oraz siarkowy, rozpuszczalniki, alkohole czy paliwa płynne. W zbiornikach używanych w przemyśle przechowywane są także media spożywcze, a więc na przykład olej czy mąka. Do wykonywania zbiorników używa się różne materiały, które różnią się określonymi parametrami użytkowymi, wszystko uzależnione jest od tego, jaki surowiec będzie magazynowany w zbiorniku. Na prawdę często wykorzystywane są np zbiorniki przemysłowe ze stali nierdzewnej, które odróżniają się odpowiednimi właściwościami użytkowymi i sprawdzają się na przykład przechowywaniu surowców używanych w branży chemicznej. Jak się zatem okazuje, klienci mają bogaty wybór dużych zbiorników przemysłowych wykorzystanych do magazynowania surowców i tworzyw.

Więcej: urządzenie NO do rozładunku cystern.