Jak uzyskać pozwolenie na pobyt cudzoziemca w Polsce?

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Należy pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy wymaga załatwienia formalności urzędowych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Natomiast wiele osób przybywających do Polski z zagranicy nie orientuje się w bieżących przepisach i ma duże trudności, aby sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W tak zaistniałych okolicznościach warto skorzystać z usług profesjonalnych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt a także pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co powinno się mieć świadomość tego?
Przede wszystkim należy podkreślić, że firmy zajmujące się kompleksową oraz profesjonalną obsługą cudzoziemców w dużym stopniu przyspieszają uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy perfekcyjnie wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, aby pozyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z podstawowych dokumentów, które powinien mieć obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na bazie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W sytuacji pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto też dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak również dokument podróżny, który umożliwia cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po państwach należących do strefy Schengen. Powinno się również pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest tylko w oparciu o uzasadnienie, które jest w odpowiedni sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, coraz częściej korzystają też pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z za granic pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z specjalistycznych usług w szybki a także sprawny sposób uzyskują konieczne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Warto pamiętać, że tylko takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to zatem rozwiązanie komfortowe, które pozwala uniknąć wizyt w różnych urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej zdecydowanie coraz więcej osób.

Źródło: zezwolenie na pobyt czasowy.