Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne